Gà Mái Đẻ Tích Lũy Mỡ Cao Có Sinh Ra Gà Thịt Chất Lượng Tốt?

28 tháng 8 2020
-
2 phút

Đầu năm 2019, De Heus tiến hành một nghiên cứu khoa học chuyên sâu dài hạn về ảnh hưởng từ chế độ dinh dưỡng của con giống gà thịt (gà mái mẹ) lên chất lượng gà con. Thực tế là chất lượng gà con đã bắt đầu trực tiếp bị ảnh hưởng từ gà mái mẹ và chế độ dinh dưỡng của nó ngay từ quá trình hình thành trứng và phôi.

Sự khác biệt trong tích lũy thể trạng của con giống gà thịt

Nghiên cứu chỉ ra rằng gà mái tơ sẽ sử dụng một phần đáng kể thành phần dinh dưỡng trong cơ thể để đẻ trứng. Do đó, cấu trúc cơ thể cần phải được xây dựng đầy đủ và cân bằng vào cuối giai đoạn nuôi, nếu không điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng gà con. Nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng từ thành phần cơ thể gà mái mẹ (con giống gà thịt) và trọng lượng cơ thể lên thành phần của trứng nở và chất lượng gà con. Mục đích của nghiên cứu là tạo ra những con gà mái mẹ với các thành phần cơ thể khác nhau vào cuối giai đoạn nuôi bằng cách áp dụng các chiến lược bổ sung dinh dưỡng khác nhau. Do vậy, trong thời gian nuôi, nhiều giai đoạn khác nhau được thiết lập cho quá trình sản xuất, còn sau đó là giai đoạn nghiên cứu.

Các biến thể trong trọng lượng cơ thể của con giống gà thịt

Con giống gà thịt được đưa tới trang trại nghiên cứu là gà con một ngày tuổi, sau đó chúng được nuôi theo các đường cong trọng lượng khác nhau. Trong thời gian nuôi, một nhóm đi theo đường cong tăng trưởng được khuyến nghị hiện nay. Mục đích ở đây là tạo ra trọng lượng tiêu chuẩn phù hợp với thực tế hiện tại. Nhóm thứ hai tuân theo một đường cong tăng trưởng cao hơn và được nhắm mục tiêu cân nặng hơn trung bình 15% vào cuối giai đoạn nuôi. Kết quả từ thử nghiệm cho thấy mục tiêu mong muốn đã đạt được. Đàn gà mái mẹ (con giống gà thịt) thứ hai nặng hơn trung bình 400 gam vào cuối giai đoạn nuôi. Chúng đạt được trọng lượng nặng hơn bằng cách tích lũy thêm 30% chất béo và 14% protein vào cơ thể. Sự khác biệt về trọng lượng cơ thể được duy trì cho đến cuối thời kỳ sản xuất. Trung bình, một con gà mái mẹ ở nhóm thứ hai nặng hơn 560 gam (+ 14,4%) ở tuần thứ 60.         Các biến thể trong cấu tạo cơ thể con giống gà thịt

Mục tiêu thứ hai của nghiên cứu là tạo ra những con gà mái mẹ (con giống gà thịt) với các thành phần cơ thể khác nhau trong các đường cong tăng trưởng. Do đó, trong đường cong tăng trưởng tiêu chuẩn, gà mái mẹ (con giống gà thịt) được phép tích lũy nhiều chất béo hoặc protein hơn bình thường, nhưng chúng không được phép chênh lệch về trọng lượng quá nhiều. Điều tương tự cũng được áp dụng cho đường cong tăng trưởng cao hơn. Sự thay đổi trong thành phần cơ thể đạt được bằng cách thực hiện chiến lược cho ăn với các tỷ lệ năng lượng trên protein khác nhau. Kết quả từ thử nghiệm cho thấy rằng bằng cách thay đổi hàm lượng năng lượng và tỷ lệ năng lượng trên protein, chúng ta thực sự có thể thay đổi thành phần cơ thể của gà mái mẹ (con giống gà thịt). Với tốc độ tăng trưởng và trọng lượng cơ thể hàng tuần giống hệt nhau, gà mái mẹ có lượng mỡ cơ thể nhiều hơn tới 25% vào cuối thời kỳ nuôi. Sự thay đổi thành phần cơ thể này được duy trì trong suốt thời kỳ sản xuất.         Các bước tiếp theo trong nghiên cứu

Do đó, có thể thay đổi thành phần cơ thể của gà mái mẹ (con giống gà thịt) trên cơ sở chiến lược thức ăn. Tại trang trại nghiên cứu, một mặt chúng tôi thử nghiệm trên các nhóm gà giống khác nhau để tạo ra gà giống có trọng lượng khác nhau, mặt khác áp dụng chiến lược tăng hàm lượng chất béo trong cơ thể (xem Hình 1) và giảm hàm lượng protein cơ thể (= cơ).

Áp dụng cho gà con

Trong giai đoạn sản xuất, sự ảnh hưởng lên thành phần trứng nở và / hoặc chất lượng gà con đã được khảo sát. Chất lượng và thành phần của trứng nở được xác định cách ngày. Trứng được nở ba đến bốn tuần một lần, theo đó, khả năng thụ tinh, khả năng nở, sự phát triển của phôi và chất lượng gà con được đánh giá tại thời điểm nở. Bằng cách ấp trứng ở các độ tuổi khác nhau của gà mái mẹ (con giống gà thịt), nghiên cứu đã xem xét kỹ giai đoạn sản xuất. Tất nhiên có thể gà mái mẹ non phản ứng với các chiến lược dinh dưỡng khác với gà mái mẹ già và điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng gà con. Gà con mới nở được đưa vào trại nghiên cứu gà thịt của chúng tôi, nơi có thể đo lường hiệu suất kỹ thuật và năng suất giết mổ của chúng.

Ứng dụng trong thực tế

Tất cả các thử nghiệm trên gà con mới nở đã được hoàn thành vào giữa năm 2020, và phần lớn nhất của nghiên cứu cũng đã hoàn thành sau đó. Với kết quả của nghiên cứu này, chúng tôi có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn nuôi và giai đoạn sản xuất, nhờ đó cả gà mái mẹ và gà con đều được cho ăn một cách tối ưu. Bằng cách này, chúng tôi có thể đảm bảo cho chất lượng gà con cũng như gà thịt được sinh ra từ những con giống gà thịt được chăm sóc bởi De Heus