Chứng chỉ, chứng nhận

Chất lượng là yếu tố quan tâm hàng đầu từ việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đến việc hoàn thành thành phẩm ra thị trường. Tất cả đều được kiểm soát nghiêm ngặt thông qua đội ngũ kiểm soát chất lượng. Ngoài ra các phòng thí nghiệm của De Heus đều đầu tư hiện đại để đảm bảo cho lời cam kết về chất lượng của chúng tôi.