De Heus chuyển địa điểm văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

24 tháng 1 2015
-
3 phút

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh của công ty, De Heus sẽ chuyển địa điểm văn phòng đại diện mới vào ngày 26-01-2015.

Địa điểm văn phòng mới:

Lầu 8, khu phức hợp Cantavil Premier, 
Số 1, đường song hành Xa Lộ Hà Nội,
Phường An Phú, quận 2, Tp. HCM

Điện thoại: (+84) 8 37402745
Fax: (+84) 8 37402744

Vui lòng xem thông báo chính thức của chúng tôi tại đây.