De Heus đánh dấu sự khởi đầu ở thị trường Myanmar thông qua sự kiện Ildex 2013

14 tháng 9 2013
-
3 phút

De Heus lần đầu tiên có mặt tại Myanmar thông qua sự kiện Ildex 2013. Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của De Heus tại thị trường 60 triệu dân đầy tiềm năng này.

De Heus tổ chức buổi giới thiệu về tập đoàn cho khoảng 100 khách hàng và buổi hội thảo cung cấp cho khách hàng kiến thức ăn nuôi bổ ích. 


Myanmar vẫn còn là một thị trường đầy tiềm năng vì lượng tiêu thụ thịt ở đây còn rất thấp. Nền kinh tế Myanmar dự kiến sẽ phát triển rất nhanh trong những năm sắp tới nhờ sự mở cửa của chính phủ để thu hút đầu tư từ nước ngoài, từ đó phát triển nền kinh tế trong nước, tăng thu nhập của người dân. De Heus tin tưởng rằng quyết định đầu tư vào Myanmar là một quyết định đúng đắn và sẽ đóng góp vào sự phát triển ở đây.