De Heus hợp tác cùng công ty Trang Linh xây dựng Trại heo giống chất lượng cao và hỗ trợ xây dựng Nhà máy giết mổ heo

15 tháng 3 2017
-
3 phút

Trong chuyến thăm và làm việc của đoàn khách hàng đối tác chiến lược ở Trụ sở chính của tập đoàn tại Ede (Hà Lan), De Heus Việt Nam - do ông Gabor Fluit làm đại diện - cũng đã cùng Công ty TNHH Trang Linh - Đại diện bởi ông Vũ Ngọc Bích - ký kết biên bản ghi nhớ "Chương Trình Hợp Tác – Trang Trại Heo Chất Lượng Cao và Hỗ Trợ Xây Dựng Nhà Máy Giết Mổ Heo".

Buổi ký kết được sự chứng kiến và hoan nghênh bởi ông Co De Heus - Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoàng Gia De Heus, các đại diện của De Heus Việt Nam và Công ty Trang Linh, cũng như các khách hàng, đối tác chiến lược.

Theo đó, De Heus sẽ cùng hợp tác với Trang Linh để xây dựng và phát triển các trang trại heo giống chất lượng cao nhằm cung cấp heo giống chất lượng cao cho các khách hàng tại khu vực miền Đông Nam Bộ đồng thời dựa vào chuyên môn, kỹ thuật của mình, De Heus cũng sẽ hỗ trợ Trang Linh trong việc phát triển một nhà máy giết mổ heo hiện đại tại khu vực miền Nam.
Với chương trình này, De Heus Việt Nam dần dần hiện thực hóa khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành thông qua việc liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi.