De Heus ủng hộ người dân vùng bão miền Trung

06 tháng 11 2013
-
2 phút

De Heus phát động đợt quyên góp trong công ty để ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão.

Sau ảnh hưởng của cơn bão số 11 ở miền Trung, De Heus đã phát động phong trào quyên góp trong nội bộ công ty để ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng. Trong đợt quyên góp này toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty đã quyên góp được gần 80 triệu đồng. Số tiền này được công ty sử dụng để ủng hộ các khách hàng chăn nuôi vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Đây là các trại chăn nuôi bị ảnh hưởng nặng nè sau bão. Thông qua việc quyên góp của CBCNV, De Heus muốn chia sẽ một phần khó khăn với những người đã gắn bó với De Heus, đó là khách hàng chăn nuôi. Hy vọng qua sự chia sẻ này, De Heus một phần nào giúp khách hàng mình giảm bớt khó khăn và càng ngày càng gắn bó với khách hàng hơn.