Nhà máy Bình Dương và Hải Phòng đạt chứng nhận ISO 22000:2005

25 tháng 7 2012
-
3 phút

Công ty TNHH De Heus được Tổ Chức Chứng Nhận Chất Lượng Quốc Tế (Bureau Veritas Certification) cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2005 - tiêu chuẩn quốc tế toàn cầu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm vào tháng 04 -2012 cho nhà máy Bình Dương. De Heus tại Hải Phòng cũng đã đạt chứng nhận ISO 22000:2005 vào tháng 07-2012.

Chứng nhận dựa trên kết quả đánh giá các rủi ro về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, có thể được đưa vào bất cứ giai đoạn nào của dây chuyền cung ứng thực phẩm. Do vậy, khi áp dụng những tiêu chuẩn này cho De Heus thì vấn đề kiểm soát đầy đủ xuyên suốt trong toàn chuỗi dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi là điều cần thiết.

Hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2005 không chỉ hỗ trợ De Heus trong việc giảm thiểu các rủi ro trong vấn đề sản xuất, giảm thiểu các chi phí vận hành gắn liền, mà còn giúp De Heus nâng cao hiệu quả trong việc phân tích các mối nguy và kiểm soát những điểm trọng yếu trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hiệu quả của quá trình này được nâng cao hơn khi kết hợp với những nguyên tắc trong hệ thống HACCP về vệ sinh thực phẩm (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Hơn nữa, việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sẽ giúp De Heus ngăn ngừa và hạn chế các tổn thất trong hoạt động kinh doanh liên quan đến các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng. Điều đó đảm bảo rằng De Heus luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng tốt nhất, dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế hiện hành.

Việc đạt chứng nhận này đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình nâng cao hình ảnh của De Heus ở ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, đi đôi với việc đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm cho khách hàng của De Heus.