Đắk Lắk | Quản lý trại (Heo)

• Quản lý toàn bộ các hoạt động của Trại, đảm bảo Trại vận hành theo các tiêu chuẩn và quy trình chăn nuôi của Hà Lan để đạt được kết quả tối ưu về mặt kỹ thuật và kinh tế. • Quản lý, đào tạo cho toàn bộ nhân viên làm việc tại Trại.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

Đắk Lắk

Toàn thời gian

Đại học trở lên

Mở ứng dụng

Quản lý trại (Heo)

Trách nhiệm:

1. Quản lý trại

 • Làm các báo cáo kỹ thuật và tài chính định kỳ hàng tuần, hàng tháng trên cơ sở các chỉ số kỹ thuật và tài chính đã được xác định
 • Lập các kế hoạch và ngân sách cho trại và chịu trách nhiệm thực hiện
 • Áp dụng các cải tiến liên tục cho trại, hậu cần, lực lượng lao động và quy trình tổ chức
 • Báo cáo về tài chính, tài sản, lực lượng lao động và các quy trình tổ chức khác với Quản lý trực tiếp (nếu có)

2. Thực hành sản xuất tốt tại trại

 • Thực hiện các tiêu chuẩn và quy trình nghiêm ngặt của Hà Lan để đạt được sơ đồ trại tối ưu và cho kết quả kỹ thuật cao nhất
 • Thực hiện nghiêm ngặt an toàn sinh học cho trại
 • Xây dựng và duy trì hệ thống tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (Global Gap) cho trại

3. Chuyển giao và chuyển giao kỹ năng và kiến thức quản lý trại cho nhân viên nội bộ thuộc tập đoàn De Heus

 • Tăng cường và cập nhật kiến thức cho nhân viên trại
 • Duy trì liên lạc với các đồng nghiệp có kinh nghiệm/kiến thức/thông tin trong lĩnh vực chăn nuôi trong tập đoàn De Heus
 • Đào tạo nhân viên để kế thừa

 

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Chăn nuôi thú y
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý hoặc tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế ở trại) 

 • Có khả năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Chấp nhận đi công tác xa, làm việc toàn thời gian ở Trại