Đối tác chiến lược Nhân sự

Trở thành đối tác đáng tin cậy của nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công bằng cách tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn và đậm tinh thần doanh nhân, nơi mọi người có thể phát triển và phát huy tài năng của mình trong khi liên tục tích lũy kiến thức và cộng tác với nhau để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.

Vị trí tuyển dụng

VĨNH PHÚC

TOÀN THỜI GIAN

CỬ NHÂN CÁC CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

Ứng tuyển ngay

Đối tác chiến lược Nhân sự

Mô tả công việc:

 • Thể hiện vai trò chiến lược và đáng tin cậy của Chuyên viên Nhân sự, nhóm Đối tác Chiến lược Nhân sự, đối với nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công thông qua việc cung cấp lời khuyên và hỗ trợ về nhân sự.
 • Triển khai các chính sách nhân sự của tập đoàn toàn cầu và quốc gia trong các lĩnh vực phụ trách và thể hiện sự hiểu biết về các ưu tiên kinh doanh và cơ hội đóng góp cho nhân sự.
 • Thể hiện vai trò là đại sứ cho công cụ nhân sự mới và là đầu mối liên hệ nhân sự cho (các) danh mục kinh doanh được phân công.
 • Giữ gìn tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và cung cấp lời khuyên cho nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và cấp bậc trong khu vực địa lý được phân công để đảm bảo nhân viên tuân thủ [với tiêu chuẩn] và ứng xử phù hợp với văn hóa công ty khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân sự.
 • Hợp tác chặt chẽ với Chuyên gia Nhân sự trong các lĩnh vực Lương thưởng và Phúc lợi, Thu hút Nhân tài, và Đào tạo và Phát triển.
 • Thể hiện vai trò tác nhân thay đổi và người vận hành chủ chốt để hỗ trợ các dự án và chương trình nhân sự khác nhau, từ đó thúc đẩy và hoàn thành kế hoạch nhân sự và kế hoạch kinh doanh.
 • Làm việc với các đối tác để đáp ứng nhu cầu về nguồn lực chiến lược.
 • Làm việc với nhóm Thu hút nhân tài để quản lý việc tuyển dụng với công cụ tuyển dụng được chỉ định.
 • Trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng và cố vấn ý kiến cho các quản lý về việc lựa chọn đúng người vào đúng vị trí trong nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công.
 • Chuẩn bị đề xuất lương và thư mời nhận việc/hợp đồng thử việc.
 • Chuẩn bị các hạng mục liên quan như (thông báo các phòng ban khác, chuẩn bị thông báo nhân viên mới, nhập thông tin nhân viên mới lên hệ thống quản trị nhân sự, chuẩn bị chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
 • Chào đón nhân viên mới, thu nhận hồ sơ, quét và hoàn thiện bộ hồ sơ nhân viên sau đó gửi về các nhà máy phụ trách.
 • Theo dõi tình hình thử việc và chuẩn bị Hợp Đồng Lao Động (chính thức).
 • Trao đổi và hỗ trợ kịp thời với các nhân viên mới.
 • Thường xuyên trao đổi về phát triển nghề nghiệp với các nhân viên trong nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công, và làm việc với các quản lý để theo dõi và hiện thực hóa các kế hoạch.
 • Hỗ trợ HRBP trong việc tiến hành và củng cố quy trình đánh giá nhân tài.
 • Xác định và hỗ trợ các sáng kiến của chương trình nhân tài liên quan, lập kế hoạch kế thừa-kế nhiệm, và các chương trình sau đại học và thực tập.
 • Làm mới hợp đồng lao động (kiểm tra, gửi mail gia hạn hợp đồng đến các quản lý, theo dõi, chuẩn bị/in hợp đồng, trình ký ban giám đốc và nhân viên.
 • Tham gia vào quá trình chuẩn hóa các phúc lợi.
 • Cập nhật và Hỗ trợ nhân viên nếu họ gặp các vấn để về hệ thống quản trị nhân sự (BIPO, MyFeed).
 • Phúc lợi (sinh con, cưới hỏi, đám tang, etc.) cho các nhân viên (cập nhật tình hình, hỏi về chứng từ và chuẩn bị các khoản phụ cấp).
 • Thủ tục ngưng việc: nhân đơn xin nghỉ việc, phỏng vấn nghỉ việc, cập nhật thông tin lên hệ thống, thông báo với các phòng ban liên quan.
 • Giải quyết kỷ luật (nếu có).
 • Chào đón và lắng nghe những tâm tự từ nhân viên khi họ cần hỗ trợ giải quyết vấn đề.
 • Chuẩn bị bảng chấm công hàng tháng.
 • Đảm nhiệm các loại bảo hiểm bắt buộc như Bảo hiểm Y Tế, Bảo hiểm Xã Hôi, Bảo hiểm Thất Nghiệp.
 • Hỗ trợ bộ phận Đào tạo và Phát triển trong các công việc liên quan.
 • Tìm hiểu về nhu cầu đào tạo từ nhân viên và cập nhật cho Đối tác Nhân sự.
 • Hỗ trợ HRBP trong việc sắp xếp quy trình Quản lý Hiệu suất cho nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công.
 • Làm việc và cố vấn ý kiến cho nhà quản lý để giải quyết những nhân viên hoạt động kém hiệu quả, tạo cơ hội cho những nhân viên có năng lực ở nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công.
 • Tham gia vào những dự án/sáng kiến Nhân sự.
 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Cử nhân các chuyên ngành liên quan.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự.
 • Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành sản xuất, nông nghiệp.
 • Thành thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 • Có tinh thần học hỏi và có thể làm việc áp lực cao..
 • Tinh thần chiến thắng.
 • Tinh thần đồng đội.
 • Quyết đoán.
 • Kỹ năng tổ chức.
 • Kỹ năng thương lượng.
 • Nhận biết rủi ro.
 • Kỹ năng phân tích.
 • Nhạy cảm với sự năng động nội bộ công ty.

Hãy ứng tuyển ngay!

Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?