Giám đốc Kinh doanh (Cambodia)

Giám đốc Kinh doanh có trách nhiệm lên chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn phù hợp với chiến lược của công ty, và dẫn dắt hoạt động kinh doanh của khu vực được phân công. Phát triển, đạt mục tiêu kinh doanh (sản lượng, doanh thu) và lợi nhuận cho nhóm sản phẩm phụ trách, và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng. Phát triển các khách hàng mới trong khi duy trì những khách hàng hiện tại để đạt các mục tiêu kinh doanh.

Vị trí tuyển dụng

Cambodia

TOÀN THỜI GIAN

TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN HOẶC THẠC SĨ TRONG CHUYÊN NGÀNH CÓ LIÊN QUAN

Ứng tuyển ngay

Giám đốc Kinh doanh

Mô tả công việc:

 • Phát triển kinh doanh.
 • Lên kế hoạch và xây dựng chiến lược kinh doanh cho hoạt động kinh doanh nhóm hàng được giao trong khu vực phụ trách.
 • Phát triển định hướng kinh doanh để xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Tham gia các mục tiêu dự án mới để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thực hiện để đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra. (Tháng, Quý, Năm).
 • Điều hành việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu và tiêu chuẩn đề ra bởi bộ phận kinh doanh.
 • Phát triển khách hàng mới trong khi duy trì khách hàng hiện có để đạt được các mục tiêu kinh doanh.
 • Định hướng chiến lược cho sự phát triển kinh doanh và xây dựng hệ thống liên kết cũng như mô hình kinh doanh mới.
 • Quản lý và sử dụng ngân sách hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Chuẩn bị, kiểm soát và chấp nhận ngân sách chi tiêu chính.
 • Giải quyết than phiền của khách hàng, đối tác. Đưa ra hướng giải quyết mang tính xây dựng (hoặc giám sát quá trình giải quyết) tất cả các than phiền của khác hàng liên quan tới bộ phận kinh doanh.
 • Quản lý và phản hồi những tiêu chí liên quan đến chất lượng và sự ổn định của sản phẩm trong nhóm hàng quản lý.
 • Phối hợp với các Bộ phận (chất lượng, sản phẩm, sản xuất) để có chiến lược sản phẩm phù hợp với tình hình thị trường hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của nhóm hàng quản lý.
 • Phát triển đội ngũ kinh doanh/ Xây dựng và huấn luyện đội ngũ kinh doanh để phát triển hệ thống kinh doanh.
 • Xây dựng đội ngũ kế thừa cho kế hoạch phát triển lâu dài và sự bền vững của công ty.
 • Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để cung cấp các tiêu chuẩn cao về công tác huấn luyện cho nhân viên kinh doanh để họ có được những kiến thức kỹ thuật cần thiết để đại diện cho sản phẩm của công ty một cách chính xác và cân bằng.
 • Trực tiếp động viên, thưởng và kỷ luật đội ngũ kinh doanh cũng như củng cố và phát triển đội ngũ kinh doanh.
 • Khen thưởng, đề bạt cho những nhân viên kinh doanh có đủ trình độ và tiêu chuẩn để được chấp thuận cho các cấp cao hơn.
 • Thường xuyên kiểm tra và giám sát tất cả các công việc kinh doanh.
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ cử nhân trong chuyên ngành có liên quan với 7-10 năm kinh nghiệm điều hành kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan hoặc thạc sĩ trong chuyên ngành có liên quan với ít nhất 7 năm kinh nghiệm điều hành kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan.
 • Thông hiểu các thông lệ kinh doanh ở vùng được phân công.
 • Hiểu các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Có kiến thức rộng về marketing.
 • Kỹ năng quản lý và kết nối đội nhóm.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý tài chính và ngân sách.
 • Kỹ năng tổ chức và phân tích.
 • Kỹ năng thương lượng tốt.
 • Hiểu được xu hướng phát triển của ngành trong tương lai.
 • Ra quyết định: ra quyết định và dự đoán được hậu quả của nó và ra quyết định trong các tình huống bất thường.
 • Lãnh đạo: có khả năng hướng dẫn cá nhân, nhóm và động viên họ đạt được các mục tiêu thông hiệu quả; thể hiện ý kiến và suy nghĩ của họ. Dễ dàng tiếp cận và chấp nhận người khác. Gương mẫu và tạo cho người khác sự quyết tâm để đạt mục tiêu mong muốn.
 • Kinh doanh: có thể thấy được cơ hội, biến nó thành chiến lược, nâng cao và phát triển hoạt động để đóng góp tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro.
 • Hướng tới kết quả: tập trung vào các biện pháp cụ thể và mục tiêu để có kết quả cao nhất.
 • Tầm nhìn: phát triển một bức tranh chân thực của tương lai dựa vào kinh nghiệm và sự thông hiểu sự phát triển nội bộ và bên ngoài, thông báo tầm nhìn này cho tổ chức.
 • Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc tiếng Khmer (Khơ-me) là một lợi thế

Hãy ứng tuyển ngay!

Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?