Giám sát Kỹ thuật thị trường

Giám sát Kỹ thuật thị trường chịu trách nhiệm tư vấn về mặt chuyên môn kỹ thuật cho các bên có liên quan, kể cả bên ngoài và nội bộ (bộ phận Kinh doanh, sản phẩm, vận hành và ban lãnh đạo). Nhiệm vụ tư vấn kỹ thuật bao gồm đề xuất ý kiến đóng góp và cung cấp thông tin về giám định chuyên môn kỹ thuật, xu hướng thị trường, đưa ra phản hồi liên quan đến khía cạnh kỹ thuật về hiệu quả sản phẩm thức ăn chăn nuôi, song song phối hợp với bộ phận Dinh dưỡng để cải tiến và tối ưu hóa qui trình quản lý thức ăn chăn nuôi cho các trang trại khách hàng theo chỉ định.

Vị trí tuyển dụng

CAMBODIA

TOÀN THỜI GIAN

CỬ NHÂN

Ứng tuyển ngay

Giám sát Kỹ thuật thị trường

Mô tả công việc:

 • tuyến đầu chịu trách nhiệm phản hồi các yêu cầu, phàn nàn từ khách hàng.
 • Tìm hiểu nhận định cội rễ vấn đề, đề xuất phương án kỹ thuật cần thiết (nếu thuộc phạm vi kỹ thuật) hoặc liên kết với bộ phận Dinh dưỡng để đưa ra đề xuất cải tiến phù hợp (nếu thuộc phạm vi dinh dưỡng).
 • Trực tiếp thăm trại, hỗ trợ vấn về kỹ thuật đ xuất ý kiến cải tiến việc quản trại.
 • Đào tạo, hướng dẫn các kiến thức kỹ thuật kỹ năng liên quan cho đội ngũ công nhân tại trại.
 • Hỗ trợ đưa ra các thông tin kiến thức hữu ích về thị trường ý kiến đóng góp từ khía cạnh kỹ thuật cho bộ phận Kinh doanh.
 • Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để thực hiện các buổi hội thảo.
 • Phối hợp với bộ phận Dinh dưỡng để phát triển hoàn thiện các bộ hướng dẫn sử dụng tối ưu thức ăn chăn nuôi trong chăn nuôi.
 • Theo sát kết quả của sản phẩm thức ăn chăn nuôi trong các buổi POP, chiu trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Song song phối hợp cùng bộ phận Kinh doanh và bộ phận Dinh dưỡng để đảm bảo thu thập đầy đủ các thông số kỹ thuật (như dữ liệu kết quả POP và các thông tin về hiệu quả thức ăn chăn nuôi khác có liên quan) 
 • Chủ động tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về các chủ đề kỹ thuật có liên quan cho đội ngũ Kinh doanh.
 • Thực hiện truyền thông nội bộ về thông tin kỹ thuật và xu hướng thị trường cho các bên có liên quan trong công ty.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Cử nhân các ngành nghề có liên quan hoặc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên tốt nghiệp bậc Thạc sĩ.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực tiễn tại vị trí chuyên môn về kỹ thuật, ưu tiên ngành thức ăn chăn nuôi.
 • Kinh nghiệm vững chắc trong mảng kỹ thuật với tư duy thực tiễn và thấu hiểu thị trường .
 • Kinh nghiệm làm việc thực tế trên thị trường và trực tiếp với trang trại.
 • Kỹ năng làm việc với đa dạng đối tượng từ nhiều lĩnh vực.
 • Năng động và chủ đông trong công việc.
 • Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu.
 • Tư duy hướng về khách hàng (thị trường).
 • Kỹ năng sử dụng máy tính (đặc biệt là Excel) và năng lực học hỏi sử dụng các phần mềm, ứng dụng khác.
 • Kỹ năng giao tiếp và kết nối con người tốt (bao gồm trong nội bộ công ty và bên ngoài).
 • Kỹ năng làm việc tốt một cách độc lập và theo đội nhóm.
 • Sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh.
 • Thái độ làm việc tích cực, đáng tin cậy, trung thực và chăm chỉ.
 • Tiếng Việt và Tiếng Anh (trung cấp).
 • Tiếng Khmer là một lợi thế

Hãy ứng tuyển ngay!