Nhân viên phòng Thí nghiệm (Lab Officer)

Nhân viên phòng Thí nghiệm (Lab Officer) sẽ đánh giá đúng chất lượng nguyên liệu, thành phẩm thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tại phòng thí nghiệm hoặc phân tích bên ngoài theo chỉ tiêu do công ty quy định.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

ĐỒNG NAI

TOÀN THỜI GIAN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN CN THỰC PHẨM, CN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Mở ứng dụng

Nhân viên phòng Thí nghiệm (Lab Officer)

Mô tả công việc:

  • Sắp xếp công việc tại phòng thí nghiệm một cách khoa học nhằm đảm bảo phân tích được nhiều mẫu nhất.
  • Báo cáo kết quả phân tích kèm theo đánh giá chất lượng so với tiêu chuẩn. Việc báo cáo bao gồm 2 hình thức, báo cáo định kỳ sau khi phân tích và báo cáo ngay những kết quả bất thường.
  • Lưu trữ bảo quản kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm lẫn kết quả phân tích bên ngoài.
  • Phối hợp các bộ phận nhận mẫu, trả kết quả test kèm quyết định cho xuất hàng trong điều kiện chất lượng đạt yêu cầu, trường hợp kết quả phân tích nằm ngoài tiêu chuẩn xin ý kiến trưởng bộ phận.
  • Vệ sinh, bảo quản toàn bộ các thiết bị tại nơi làm việc. Lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì, hiệu chuẩn và kiểm tra thiết bị phòng thí nghiệm.
  • Lập kế hoạch mua và sử dụng hóa chất.
  • Thực hiện vệ sinh nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, chú trọng công tác an toàn PCCC.

Yêu cầu công việc:

  • Tốt nghiệp Đại học với các chuyên ngành liên quan CN Thực Phẩm, CN Sinh học, Môi trường.
  • Có kinh nghiệm 02 năm vị trí tương đương, ưu tiên biết vận hành hệ thống LMNS, HLPC.
  • Có thể đọc hiểu Tiếng Anh.
Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?