Thủ kho

Đáp ứng đủ thành phẩm cho bộ phận bán hàng, giảm đến mức thấp nhất hao hụt trong bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn tại kho

Viị trí tuyển dụng đã đóng

NX19, Lô P, KCN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tạm thời 6 - 8 tháng

Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp ngành kế toán, giao nhận, tin học, quản trị kinh doanh

Mở ứng dụng

Thủ kho

Mục đích công việc

Đáp ứng đủ thành phẩm cho bộ phận bán hàng, giảm đến mức thấp nhất hao hụt trong bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn tại kho

Mô tả công việc

1. Xuất - nhập - bảo quản hàng tại kho chi nhánh

•         Nhận hàng hóa từ các phương tiện chuyển về từ nhà máy

•         Sắp xếp sơ đồ kho, bố trí từng lô hàng, phù hợp FIFO

•         Điều phối việc xuất nhập kho hợp lý

•         Sắp xếp lưu trữ, và bảo quản hàng hóa/thành phẩm theo quy định và tiêu chuẩn của công ty

•         Thực hiện kiểm kho thực tế hằng ngày, tháng

•         Quản lý, phối hợp dịch vụ bốc Xếp, xe nâng trong quá trình bốc dỡ hàng hóa

•         Quản lý kho Thành Phẩm về hàng hóa, nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ

•         Báo cáo số lượng nhập thành phẩm và cập nhật trên hệ thống

2. Vệ sinh và an toàn kho

•         Tuân thủ các qui định về an toàn vệ sinh lao động;

•         Nhận diện và đưa ra các cảnh báo đối với thực hành sản xuất không an toàn;

•         Cảnh báo những trường hợp không tuân thủ yêu cầu về vệ sinh an toàn lao động;

•         Giữ gìn vệ sinh chung tại nơi làm việc

Yêu cầu công việc 

•         Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp ngành kế toán, giao nhận, tin học, quản trị kinh doanh

•         Không yêu cầu kinh nghiệm, như ng ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tương đương 

•         Có năng lực lập kế hoạch, quản lý nhân sự, nhanh nhẹn, làm việc nhóm, trung thực

•         Giao tiếp tiếng Việt tốt

Địa điểm làm việc

NX19, Lô P, KCN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?