Anco M73

Thức ăn hỗn hợp vịt thịt cao sản từ 15 - 28 ngày tuổi

Mỗi một loại vật nuôi đòi hỏi một nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. De Heus có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế để tạo ra các giải pháp về dinh dưỡng, thức ăn cho vịt thịt phù hợp cho các phương thức chăn nuôi vịt thịt.

  • Hàm lượng dinh dưỡng cao, vịt tăng trưởng nhanh với FCR tối ưu
  • Hỗ trợ tiêu hóa tối đa, kích thích tính thèm ăn, tăng sức đề kháng, giảm chi phí chăn nuôi
  • Kỹ thuật ép viên tối ưu giúp giảm lượng hao hụt thức ăn
  • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thức ăn an toàn: ISO 22000, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, truy xuất được nguồn gốc