PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trách nhiệm với các thế hệ kế tiếp

Sự bền vững

Tại De Heus, chúng tôi đóng góp vào sự sẵn có và khả năng tiếp cận bền vững của thực phẩm an toàn và lành mạnh trên toàn thế giới. Chúng tôi làm điều này với sự quan tâm tối đa đến khí hậu, môi trường và phúc lợi động vật.

Với dân số thế giới được dự đoán sẽ tăng lên khoảng 9,8 tỷ người vào năm 2050, nhu cầu về thực phẩm an toàn và lành mạnh cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Viện Tài nguyên Thế giới ước tính rằng nhu cầu thực phẩm trên toàn cầu sẽ tăng 56% và thực phẩm làm từ động vật tăng gần 70%. Đây là một thách thức đối với người chăn nuôi và các công ty chịu trách nhiệm về chuỗi sản xuất lương thực của thế giới. Một thách thức mà chúng ta phải giải quyết trong những thập kỷ tới.


Sản xuất lương thực bền vững

Sản xuất thực phẩm an toàn và lành mạnh cho dân số 9,8 tỷ người đòi hỏi phải có một cái nhìn nghiêm túc đối với các chuỗi sản xuất thực phẩm, mà chúng ta là một phần trong đó. Viện Tài nguyên Thế giới chỉ ra rằng ngày nay hàng trăm triệu người vẫn không đủ ăn, Ngành nông nghiệp đến nay đã sử dụng một nửa diện tích đất để trồng trọt và phát thải ra lượng khí thải chiếm 25% tổng lượng khí thải nhà kính hằng năm.

Tăng sản lượng lương thực

Để đáp ứng nhu cầu mong đợi về thực phẩm an toàn và lành mạnh trong những năm tới, chúng ta cần chuỗi sản xuất thực phẩm của mình trở nên hiệu quả và bền vững hơn. Chúng ta phải tăng cường các hoạt động canh tác ở những nước mà ngành nông nghiệp kém phát triển để giảm nạn phá rừng, tăng sản lượng trên đất kém hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo.

Đồng thời, chúng ta phải cải thiện tính bền vững của các hoạt động canh tác ở các quốc gia có ngành nông nghiệp phát triển cao để thúc đẩy đổi mới và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến khí hậu, môi trường và cộng đồng địa phương.


Các mục tiêu phát triển bền vững

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững do Liên hợp quốc đưa ra vào năm 2015 được công nhận rộng rãi như một kế hoạch chi tiết cho một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người trên toàn thế giới. Tại De Heus, chúng tôi tự hào góp phần đạt được một số mục tiêu Phát triển Bền vững.

Bắt đầu hoạt động mới ở các quốc gia nơi ngành nông nghiệp vẫn đang phát triển tạo cơ hội cho người chăn nuôi địa phương, những người sau đó có thể tiếp cận với thức ăn chăn nuôi chất lượng cao hoặc có thể bán nguyên liệu thô tại địa phương. Điều này củng cố nền kinh tế địa phương và đóng vai trò như một bước đà cho sự phát triển của cộng đồng địa phương. Việc khai trương nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đa năng đầu tiên của một công ty châu Âu tại Ghana vào mùa thu năm 2020 là một ví dụ cho sự đóng góp này.Tạp chí FEED. Magazine

Bạn có thể biết tới De Heus nhưng chưa hẳn biết về câu chuyện của chúng tôi. Tạp chí này là những chia sẻ chân thật nhất về tiến trình phát triển hướng tới bền vững của chúng tôi. De Heus tin rằng những câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho bất cứ ai có cơ hội được biết tới chúng.

Xem ngay