Chăn nuôi có trách nhiệm

Chương trình chăn nuôi bền vững

Chương trình chăn nuôi có trách nhiệm

Chương trình chăn nuôi có trách nhiệm là một chương trình có tính bền vững và dài hạn của De Heus nhằm tạo ra giá trị và ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất thực phẩm mà chúng tôi đang vận hành. Chương trình này cho phép chúng tôi sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những cơ hội và hoạt động ở cả tập toàn và các đơn vị kinh doanh cá nhân. Chương trình được xây dựng dựa trên bốn giá trị cốt lõi chính: Mô hình từ trang trại đến bàn ăn, Chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững, Thúc đẩy xã hội và Phát triển nhân viên.

Mô hình “Từ trang trại đến bàn ăn”

De Heus hợp tác với khách hàng và các đối tác chiến lược để đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi đồng thời tối đa hóa việc sản xuất thực phẩm từ động vật an toàn và lành mạnh. Thông qua việc chia sẻ kiến thức, chúng tôi không ngừng cải thiện quá trình chuyển hóa thức ăn chăn nuôi thành đạm động vật , mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho người chăn nuôi. Chúng tôi góp phần đem đến những thực phẩm an toàn và giàu dinh dưỡng được sản xuất theo hướng bền vững.

Nền tảng của mô hình “Từ trang trại đến bàn ăn” bao gồm những hoạt động theo chủ đề sau: Thực phẩm an toàn, quá trình chuyển hóa thức ăn, sức khỏe vật nuôi, giảm thiểu kháng sinh, tận dụng phần thặng dư.

Chuỗi cung ứng bền vững

De Heus cùng làm việc với khách hàng và các đối tác chiến lược trên những chuỗi giá trị bền vững từ nguyên liệu thô đến thức ăn. Chúng tôi hợp tác với những đối tác trọng điểm trong chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm phát triển bền vững hơn. Bằng việc phát triển những phương thức kinh doanh mới và ứng dụng những cách sản xuất nông nghiệp bền vững.

Cốt lõi của chuỗi cung ứng bền vững bao gồm những hoạt động theo những chủ đề sau: nguồn gốc nguyên liệu thô, khí hậu tức là liên quan đến việc sử dụng năng lượng và hiệu ứng nhà kính, nước và chất thải, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và phúc lợi động vật.

Phát triển cộng đồng

De Heus có những tác động tích cực đến sự phát triển của cộng đồng và nền kinh tế địa phương cũng như thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển. Thông qua những hoạt động cốt lõi của mình, chúng tôi gia tăng thêm những giá trị kinh tế và xã hội cho cộng đồng. Chúng tôi củng cố vị thế kinh tế , giúp cho những người chăn nuôi và gia đình của họ phát triển

Cốt lõi Phát triển cộng đồng bao gồm các hoạt động theo những chủ đề sau: cộng đồng địa phương gồm những tiêu chí như mức sống, trình độ giáo dục, phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng, đời sống kinh tế ở địa phương đó

Phát triển đội ngũ nhân viên

Chúng tôi tạo ra môi trường làm việc an toàn và đầy cảm hứng cho nhân viên của mình, luôn tạo động lực để thúc đẩy tinh thần không ngừng học hỏi và khuyến khích nhân viên cống hiến cho xã hội.

Cốt lõi Phát triển đội ngũ nhân viên bao gồm những hoạt động theo chủ đề sau: điều kiện làm việc, môi trường làm việc tức là phát triển theo chiều ngang (đa dạng) và cả chiều dọc (chuyên sâu), kĩ năng lãnh đạo.